Generalforsamling

***Corona Update***

Generalforsamlingen bliver gennemført hvis der kun er max 10 personer tilstede – ellers udsættes den indtil videre.

Hvert år i april afholdes ordinær generalforsamling for medlemmer af skolekredsen på Frøslevlejrens Efterskole. Det foregående regnskabsårs resultat offentliggøres og skolekredsen orienteres om skolens hverdag og fremtidsplaner.

 

For interesserede er der mulighed for spisning inden generalforsamlingen. Dette kræver dog tilmelding – se indkaldelse