Undervisningen

Vi vægter fagligheden højt i alle fag på efterskolen, og computeren er en væsentlig del af en nærværende og engageret undervisning. Det er et krav at alle elever medbringer en bærbar pc på skolen, da det er et uundværligt værktøj i hverdagen. Vi har fri WiFi på hele skolen, så en Chromebook eller lignende uden harddisk kan sagtens dække behovet.

Vi tilbyder til gengæld en stærk boglig profil med masser af tværfaglighed. Som afslutning på skoleåret tilbydes afgangsprøven på 9 og 10. klassetrin.

 

Klar til ungdomsuddannelse med 10. klasse

10. klasse på Frøslevlejrens Efterskole er relevant for alle. Uanset om planerne går i retning af en gymnasial ungdomsuddannelse (STX, HHX, HTX, EUX el. HF) eller en erhvervsrettet ungdomsuddannelse (EUD, SOSU, HG mfl.) Der føres til prøve i fagene dansk, matematik og engelsk.

Boglig efterskole

Vi tilbyder en solid og kvalificeret boglig undervisning, så eleven bliver rustet til det videre forløb på en ungdomsuddannelse. Frøslevlejrens Efterskole har naturligvis alle obligatoriske fag, som kendes fra Folkeskolen, men vi gør det på vores særlige efterskolefacon.

Vi knytter bånd mellem de boglige og kreative fag. Det udmønter sig eksempelvis i tværfaglige projekter, hvor eleverne kan arbejde med manuskriptet til årets musical i dansk eller engelsk. Eller måske kan arbejdet med at lave kulisser til samme forestilling med fordel komme et smut omkring regnearket i matematik.

Digitale medier og kildekritik

Vi lærer eleverne at bruge de digitale medier i undervisningen, så de får erfaring med kildekritik på internettet.

Vi bruger de samme værktøjer, som eleven har været vant til fra folkeskolen. Clio Online Skoletube, Officepakken med Word, Excel og Powerpoint samt andre undervisningsrelevante apps til mobile enheder er en fast del af hverdagen.