Generel information

Et godt samarbejde

Et godt efterskoleophold hænger uløseligt sammen med et godt samarbejde mellem skole, forældre og elev. Vi kalder det skole-hjem-samarbejde, og det har høj prioritet for os året igennem.

Tiden på efterskole er en begivenhedsrig tid med potentielt store omvæltninger for forældre og deres børn. De fleste vil opleve det som tiden, hvor barnet bliver et selvstændigt, ungt menneske. Det er en smuk transformation, men som med alle andre ændringer kan det afstedkomme uventede problematikker og indre som ydre konflikter.

Når vi modtager en elev til 8., 9. eller 10. klasse, har vi prøvet det rigtig mange gange før. Vores lærere kender en del til udfordringerne for den enkelte elev. Skole og forældre har som voksne en fælles opgave, og derfor er et godt og konstruktivt skole-hjem-samarbejde virkelig vigtigt.

Kommunikation er vigtig

Derfor er vi aldrig længere væk end et telefonopkald. Forældre kan roligt kontakte os om stort som småt, for mor og far vil altid kende barnet bedre, end vi nogensinde kommer til. Det er vigtigt for os, at forældrene har lyst til at give os besked, hvis vi kan gøre noget for at gøre elevens trivsel bedre.

Hjemvé er almindeligt på en efterskole, men den skulle gerne klinge af efter den første tid. Hvis eleven trives på skolen og får nye venskaber, vil hjemmet betyde mindre og mindre i hverdagen. Det er altid vigtig at hjem og skole kommunikerer om store og små problemer. Sammen kan vi løse rigtig meget. Husk jo mere information vi får, jo bedre er vi klædt på til at hjælpe netop dit barn. Selvom eleven får en ny start er det stadigvæk vigtigt at skolen ved om eventuelle udfordringer.

Kommunikationen er vigtigt for et vellykket skole-hjem-samarbejde. Derfor får alle forældre adgang til et lukket intranet, hvor der er en direkte kontakt til kontaktlærer, kontoret eller forstanderen. Når der er nyt at berette fra skolen, vil forældrene blive orienteret via nyhedsbrev fra forstanderen på intranettet.

Kontaktlærer og arrangementer

Forældre er naturligvis altid velkomne på skolen. Vi har en række arrangementer, som vi meget gerne vil se jer til. Hvert år er der skole-hjem-samtaler, musical, turnéforestillinger, bedsteforældredag, 4. maj (Danmarks befrielse) og flere andre mindre arrangementer.

Hver elev har desuden en kontaktlærer, som udgør den primære kontakt til hjemmet. Vi opfatter det som yderst vigtigt, at eleven har sin egen kontaktlærer, fordi det gensidige kendskab og samarbejde dermed har de bedste forudsætninger for at blive rigtig godt.