8. klasse på FLE

For dig der gerne vil noget nyt

På Frøslev Efterskole er der både 8., 9. og 10. klasse.

Vi vægter fagligheden højt i alle fag på efterskolen, og computeren er en væsentlig del af en nærværende og engageret undervisning. Det er et krav at alle elever medbringer en bærbar pc på skolen, da det er et uundværligt værktøj i hverdagen. Vi har fri WiFi på hele skolen, så en Chromebook eller lignende uden harddisk kan sagtens dække behovet.

Vi tilbyder til gengæld en boglig profil med masser af oplevelser. Som afslutning på skoleåret tilbydes afgangsprøven i musik. Musik er et obligatorisk fag på FLE for alle 8. klasser. Undervisningen er samlet i temauger, som gør sammenhængskraften og kreativiteten i undervisningen større.

Skab din karakter i 8. klasse

Obligatoriske fag i 8. klasse:
– Dansk
– Matematik
– Engelsk
– Tysk
– Medborgerskab (Kristendom, Historie, Samfundsfag)
– Fysik/kemi
– Biologi/Geografi
– Musik
– Kor/fortælletime/sang og info
Derudover har du naturligvis dit linjefag og max to valgfag.