For forældre

Et godt efterskoleophold hænger uløseligt sammen med et godt samarbejde mellem skole, forældre og elev. Vi kalder det skole-hjem-samarbejde, og det har høj prioritet for os året igennem.

Tiden på efterskole er en begivenhedsrig tid med potentielt store omvæltninger for forældre og deres børn. De fleste vil opleve det som tiden, hvor barnet bliver et selvstændigt, ungt menneske. Det er en smuk transformation, men som med alle andre ændringer kan det afstedkomme uventede problematikker og indre som ydre konflikter.

Vi er aldrig længere end et telefonopkald væk

Når vi modtager en elev til 8., 9. eller 10. klasse, har vi prøvet det rigtig mange gange før. Vores lærere kender en del til udfordringerne for den enkelte elev. Skole og forældre har som voksne en fælles opgave, og derfor er et godt og konstruktivt skole-hjem-samarbejde virkelig vigtigt.

Derfor er vi aldrig længere end et telefonopkald væk. Forældre kan roligt kontakte os om stort som småt, for mor og far vil altid kende barnet bedre, end vi nogensinde kommer til. Det er vigtigt for os, at forældrene har lyst til at give os besked, hvis vi kan gøre noget for at gøre elevens trivsel bedre.

Hjemvé er almindeligt på en efterskole, men den skulle gerne klinge af efter den første tid. Hvis eleven trives på skolen og får nye venskaber, vil hjemmet betyde mindre og mindre i hverdagen. Men for nogle elever kan savnet til hjemmet være så stort, at det bliver til en vedholdende hjemvé. Her er det vigtigt, at forældre og skole samarbejder om at forventningsafstemme indsatsen.

Forældre er altid velkomne

Forældre er naturligvis altid velkomne på skolen. Men vi har også en række arrangementer, som vi meget gerne vil se jer til. Hvert år er der forældreweekend med hygge, to skole-hjem-samtaler, musical, turnéforestillinger, Efterskolernes Dag og Efterskolernes Aften, FLE-Café og flere andre mindre arrangementer.

Hver elev har desuden en kontaktlærer, som udgør den primære kontakt til hjemmet. Vi opfatter det som yderst vigtigt, at eleven har sin egen kontaktlærer, fordi det gensidige kendskab og samarbejde dermed har de bedste forudsætninger for at blive rigtig godt.

Kommunikation på intranet

Kommunikationen er vigtig for et vellykket skole-hjem-samarbejde. Derfor får alle forældre adgang til et lukket intranet, hvor der er en direkte kontakt til kontaktlærer, kontoret eller forstanderen. Når der er nyt at berette fra skolen, vil forældrene blive orienteret via intranettet, der samtidig sender en notifikation til forældrenes private e-mail.

Et vellykket samarbejde mellem forældre, elev og skole er forudsætningen for et godt år på efterskole. Derfor har det højeste prioritet for os.

Besøg os

Det er en stor beslutning at tage på efterskole, og der er rigtig mange at vælge imellem. Derfor er det vigtigt, at du får besøgt alle de skoler, du kunne overveje at gå på. På et besøg kan du få be- eller afkræftet, om skolen er noget for dig. På et besøg kan du se på de fysiske rammer, men du kan også tale med både lærere og elever om hverdagen på skolen. Det kan forhåbentlig give dig en god mavefornemmelse.

 

Læs mere