Økonomi

Vi vil gerne medvirke til, at alle familier bør have økonomisk mulighed for at få et barn på efterskole.

Derfor mener vi, at vores tilbud om et efterskoleophold er fuld af kvalificeret undervisning og oplevelser for livet til en overkommelig pris – All Inclusive.

Alle unge bør have muligheden for at gå et år på efterskole, men mange familier finder det svært på grund af økonomien.

 

Tilskud fra staten til ophold på efterskole

Staten yder altid et tilskud for at dække nogle af udgifterne til et år på efterskole. Dette tilskud er afhængig af forældres indkomst og antallet af hjemmeboende børn/søskende. Tilskuddet kan ikke dække hele prisen for opholdet på en efterskole. Hvis forældrene stadig har svært ved at betale opholdet efter statens tilskud er der følgende muligheder:

Under følgende link kan man beregne, hvad du selv skal betale (din egenbetaling) for et efterskoleophold efter elevstøtte fra staten er fratrukket.

Beregn pris

Tilskud til befordring i forbindelse med efterskole

Der kan ydes tilskud til befordring i forbindelse med brobygning. Ellers ydes der ikke tilskud til befordring. Heller ikke til rejse mellem skole og hjem i forbindelse med ferie og weekender.

Kursuspris = elevstøtte + egenbetaling

De 3 vigtigste begreber. Kursusprisen er den pris skolen skal have. Denne pris udgør summen af elevstøtte (støtte fra staten) og egenbetaling (forældrebetaling).

Kursusprisen i 2019-2020 for Frøslevlejrens Efterskole er kr. 2.550,- pr. uge i 42 kursusuger. Kursusprisen betales i 10 rater.

Elevstøtten beregnes ud fra husstandsindkomsten i kalenderåret to år før kursusstart samt et fradrag for antal hjemmeboende søskende under 18 år. Skolen sørger for at søge om elevstøtten.

Egenbetaling findes som forskellen mellem kursuspris og elevstøtten.

Prisen

Kursusprisen er den vigtigste faktor for at sammenligne priser på efterskoler. Der er dog også en række andre faktorer, man skal være opmærksom på.

 

Depositum

Nogle efterskoler kræver et depositum som kun betales tilbage, hvis eleven gennemfører skoleåret. Det gør vi ikke.


Afbrydelse af ophold

Såfremt eleven udebliver ved kursusstart, eller afbryder opholdet på et hvilket som helst tidspunkt i løbet af året, bortfalder elevpladsen, og der skal betales et afbrydelsesgebyr på kr. 2.000,00 samt skolens fulde kursuspris i 2 uger – kr. 4.800,00 i alt kr. 6.800,00. Udmeldelse kan kun ske skriftligt.


Indmeldelsesgebyr

I forbindelse med indmeldelse på skolen betales et indmeldelsesgebyr på kr. 1500,00. Beløbet betales ikke tilbage. Ved optagelse på venteliste skal indmeldelsesgebyr ikke indbetales.


Nøgledepositum

Ved skoleårets start udleveres nøgler til værelse og skab til personlige ting. Hvis en nøgle bliver væk skal der betales for en ny.

Nedsættelse af jeres egenbetaling

Foruden elevstøtten kan der søges om individuel elevstøtte fra efterskolen. I skal rette henvendelse til skolen og få tilsendt et skema for at kunne søge om individuel elevstøtte. Skemaet skal afleveres til skolen med en forklaring for baggrunden for ansøgningen og hvor meget det rent beløbsmæssigt drejer sig om. Alle ansøgninger vil blive vurderet individuelt, og man kan ikke på forhånd forvente, at ansøgningen bliver godkendt, da skolen kun får tildelt begrænsede midler til brug for denne støtte. I er også velkommen til at kontakte os telefonisk for at høre om denne mulighed for støtte.