Klar til ungdoms-uddannelse med 10. klasse

10. klasse på Frøslev Efterskole er relevant for alle. Uanset om planerne går i retning af en gymnasial ungdomsuddannelse (STX, HHX, HTX, EUX el. HF) eller en erhvervsrettet ungdomsuddannelse (EUD, SOSU, HG mfl.) Der føres til prøve i fagene dansk, matematik og engelsk.


Boglig efterskole

Vi tilbyder en solid og kvalificeret boglig undervisning, så eleven bliver rustet til det videre forløb på en ungdomsuddannelse. Frøslev Efterskole har naturligvis alle obligatoriske fag, som kendes fra Folkeskolen, men vi gør det på vores særlige efterskolefacon.

Vi knytter bånd mellem de boglige og kreative fag. Det udmønter sig eksempelvis i tværfaglige projekter, hvor eleverne kan arbejde med manuskriptet til årets musical i dansk eller engelsk. Eller måske kan arbejdet med at lave kulisser til samme forestilling med fordel komme et smut omkring regnearket i matematik.


årgang på en spændende og anderledes måde

Hvad skal der ske efter 9. klasse? Hvilke muligheder har jeg? Hvem kan hjælpe mig? På Frøslev Efterskole tilbyder vi en fleksibel studieafklaring og studieforberedende univers, som tilrettelægges netop for DIG, der tager udgangspunkt i DIG!

FLEX lægger vægt på at skabe nysgerrige og engagerede medborger, der gennem et åbent samfundssind, kan omfavne den mangfoldighed verden tilbyder. FLEX er også forinternationale elever der kommer fra hele verden. Vi tilbyder dansk som 2. sprog, og ikke mindst kulturforståelse og integration. Med et afgangsbevis fra FLEX, vil man få mulighed for at forsætte skolegang i Sydslesvig samt på de internationale skoler.

For yderlig information henvises til vores Studievejleder Mette Søndergård – ms@fle-skole.dk


FLEX er starten på ungdomsuddannelserne – ikke afslutningen på folkeskolen.

Her er studievejledningen i fokus, hvor vi vil arbejde intensiv med undervisningsparathed, faglig fordybelse, sprog og ikke mindst, din personlig udvikling. Undervisningen er bygget op af projektforløb, hvor de enkelte fag bliver repræsenteret i form af tværfaglighed. Videns samling og deling er et fast element i denne undervisningsform. Du skal vælge FLEX hvis du:

  • Vil udfordres fagligt og kulturelt
  • Vil mødes og samarbejde med andre unge fra andre lande
  • Vil styrke dine sproglige kompetencer
  • Vil opleve et fantastisk efterskoleophold

FLEX er prøvefri

Vi giver standpunkter 2 gange (Januar & Juni)
Erhvervspraktik i lokalsamfundet, Virksomhedsbesøg, Brobygning / OSO, Udlandsrejser, FN ́s verdensmål, Klima og bæredygtighed, Arbejde intensivt med skolens Musical
Internationale uddannelser(Pre-IB & IB), Ungdomsuddannelser, Sprog og kultur

FLEX sikrer at dit retskrav til optagelse på ungdomsuddannelserne, så alle døre holdes åbne.
Ligeledes vil vi arbejde med FN ́s verdensmål, derudgør 17 konkrete mål og 169 delmål, som forpligter alle FN’s 193 medlemslande til helt at afskaffe fattigdom og sult i verden, reducere uligheder, sikre god uddannelse og bedre sundhed til alle, anstændige jobs og mere bæredygtig økonomiskvækst. De fokuserer ligeledes på at fremme fred og sikkerhed og stærke institutioner, og på at styrke internationale partnerskaber.


Fle-X Your stage – your life

FLEXunivers handler om, at være et særligt sted, hvor skolens liv og kreativitet strømmer ud fra.Vi samarbejder med lokalsamfundet, og går ind i den fælles opgave det er, at skabe et mangfoldigt samfund, hvor der er brug for både håndværkere og akademikere, og hjælper de unge med at finde vej i junglen af uddannelsestilbud.

Vi præsenterer unikke undervisningsformer og miljøer og inddrager samarbejdspartnere fra erhvervslivet og uddannelsesmiljøet i undervisningen.

I arbejdslivet betyder kompetencer inden for international samarbejde også mere og mere, og åbner døre for spændende og anderledes jobs både i Danmark og i udlandet.

Som elev på FLEX får du mulighed i at forbyde dig i ditlinjefag, og ikke mindst, være med til at sammensætte skolens store musical.Man bliver som elev på FLEX klog på ens egen rolle i det fællesskab, du er en del af. Det gælder også i forhold til venner, familien, det danske og det europæiske demokrati.

Som elev på FLEX vil du få mulighed for at tilrettelægge fællesrådsaktiviteter, lektiecafeer, fortællertime mv. Skoleåret er opdelt i 3 semestre:

1.semester – Hvem har vi i klassen?
2.semester – Studieafklaring
3.semester – Studieforberedelse

Man afslutter året med sit eget projekt. Der vil ligeledes være mulighed for intensiv undervisning med henblik på at blive klar til en eventuel optagelsesprøve på ungdomsuddannelserne.Sideløbende med FLEXer du almindelig efterskoleelev og deltager i fællesaktiviteter, linjefag, valgfag osv.


Udfordr dig selv på teaterefterskole

Digitale medier og kildekritik

Vi lærer eleverne at bruge de digitale medier i undervisningen, så de får erfaring med kildekritik på internettet.

Vi bruger de samme værktøjer, som eleven har været vant til fra folkeskolen. Clio Online Skoletube, Officepakken med Word, Excel og Powerpoint samt andre undervisningsrelevante apps til mobile enheder er en fast del af hverdagen.