Forældre

Samarbejde

Et godt efterskoleophold hænger uløseligt sammen med et godt samarbejde mellem skole, forældre og elev. Vi kalder det skole-hjem-samarbejde, og det har høj prioritet for os året igennem.

Tiden på efterskole er en begivenhedsrig tid med potentielt store omvæltninger for forældre og deres børn. De fleste vil opleve det som tiden, hvor barnet bliver et selvstændigt, ungt menneske. Det er en smuk transformation, men som med alle andre ændringer kan det afstedkomme uventede problematikker og indre som ydre konflikter.


Her kan du finde flere informationer


Det er en stor beslutning at tage på efterskole. Kom på besøg og se hvordan livet er på Frøslev Efterskole!