Studievejledning

Vi ønsker at sikre, at eleverne får det bedste grundlag for at træffe et fornuftigt uddannelses- og erhvervsvalg, som tager udgangspunkt i den enkelte elevs interesse, forudsætninger, behov, muligheder og ikke mindst vilje til at gennemføre en uddannelse.

Formål

Vi ønsker at sikre, at eleverne får det bedste grundlag for at træffe et fornuftigt uddannelses- og erhvervsvalg, som tager udgangspunkt i den enkelte elevs interesse, forudsætninger, behov, muligheder og ikke mindst vilje til at gennemføre en uddannelse. Alle elever skal have en plan for deres videre forløb efter dette skoleår.

I løbet af november / december måned begynder vi de individuelle samtaler med alle elever. Det er en samtale, hvor vi tager afsæt i deres uddannelsesplaner, ønsker, muligheder samt evner i forhold til kommende ungdomsuddannelse. Herefter er der samtaler efter behov. Inden forældresamtalerne i februar måned har vi haft den sidste afklarende samtale angående den videre skolegang.

Elevernes uddannelsesplaner fra sidste skoleår har vi hentet elektronisk.


Vi sørger for

  • At eleverne udarbejder en uddannelsesplan for kommende skoleår.
  • Vejlede/rådgive mht muligheder og krav.
  • At eleverne i 10. klasse kommer i brobygning. Det foregår i Aabenraa.
  • Eleverne tilmeldes deres videre skoleforløb. Dette vil ske via www.optagelse.dk. Ansøgninger sendes her fra skolen senest 1. marts.
  • Mulighed for individuelle elev/forældresamtaler med os i januar måned

Forældre-
samarbejde:

Vi forventer, at I:

  • har en dialog med jeres barn om valg af uddannelse.
  • har en dialog om hvad der skal ske efter dette skoleår.
  • har NEM ID / MitID, så I kan logge ind med elevens uni login.
  • underskriver tilmelding til www.optagelse.dk.

Vi vejleder og tilmelder 9. og 10. klasserne til ungdomsuddannelser.

Thomas Lauritzen

Thomas Lauritzen træffes på tl@fle-skole.dk

Han er vejleder i 8. og 9. klasse.